top of page

รับสมัครทีมงานที่มาร่วมสร้างสรรค์งานดีๆ

มีดีไซน์และส่งมอบงานดีๆ ให้กับวันพิเศษของลูกค้า

1.เชฟครัวไทย มีประสบการณ์ทางด้านครัวมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา
2.เชฟครัวยุโรป มีประสบการณ์ทางด้านครัวมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา
3.ผู้ช่วยครัวไทย มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป จำนวน  2 อัตรา
4.Supervisor จัดงานเลี้ยง ประสบการณ์ทางด้านงานจัดเลี้ยงมากกว่า 2 ปี

จำนวน 1 อัตรา
5.บาร์น้ำ จัดงานเลี้ยง ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา
6.ดูแลคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
7.Steward (ล้างจาน) จำนวน 3 อัตรา

📌สวัสดิการ : เงินเดือน โอที อาหาร ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม และอื่นๆ

ทุกตำแหน่งงาน เราพร้อมรับคุณมาร่วมทีมกัน ถ้าหัวใจหลักในการทำงานของคุณ คือ
“มีความสุขกับการทำงาน รักในทีม และพร้อมที่จะเรียนรู้”  เรารอที่จะร่วมงานกับคุณนะคะ

📌ติดต่อ ส่งประวัติส่วนตัวการทำงานมาที่ contact@baansaranrome.com
หรือ @saranromecatering หรือ ติดต่อมาที่ 062-193-9858


รับสมัครทีมงานที่มาพัฒนาร้านอาหารของเราไปพร้อมกัน

1.เชฟครัวไทย มีประสบการณ์ทางด้านครัวมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา
2.ผู้ช่วยครัวไทย มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานาเสริฟ มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา
4.Steward (ล้างจาน) จำนวน 1 อัตรา

📌สวัสดิการ : เงินเดือน โอที อาหาร ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม และอื่นๆ

ทุกตำแหน่งงาน เราพร้อมรับคุณมาร่วมทีมกัน ถ้าหัวใจหลักในการทำงานของคุณ คือ
“มีความสุขกับการทำงาน รักในทีม และพร้อมที่จะเรียนรู้”  เรารอที่จะร่วมงานกับคุณนะคะ

📌ติดต่อ ส่งประวัติส่วนตัวการทำงานมาที่ contact@baansaranrome.com
หรือ @saranromecatering หรือ ติดต่อมาที่ 062-193-9858

bottom of page